IT

Cyfrowi Nomadzi, czyli praca zdalna z domu i podróży

Nomadyzm? Nazwa nieco tajemnicza, lecz wywodząca się od nazwy plemion koczowniczych, od Nomadów. Jednakże czym jest współczesny nomadyzm? Grupą nomadów nazywa się osoby, które wnikają i penetrują zarówno ten realny jak i ten wirtualny świat. Celem ich działania jest likwidowanie odległości pomiędzy nimi samymi, a firmami, w których są zatrudnieni. Inaczej rzecz ujmując należy wskazać na zjawisko, które jest nierozłącznie związane z pracą zdalną. W dobie współczesnej zapotrzebowanie na taką pracę zdalną jest bardzo duże.

Zjawisko cyfrowego nomadyzmu

Cyfrowy nomadyzm jest zjawiskiem nieodłącznie związanym z pracą zdalną, zjawiskiem integralnym. Cyfrowy nomadyzm to zjawisko całkiem nowe, które otwiera całkiem nowe możliwości przed ludźmi. De facto bowiem w ten sposób można podróżować do dowolnego miejsca na świecie i jednocześnie też wykonywać swoje obowiązki pracownicze. Poprzez cyfrowy nomadyzm można połączyć przyjemne z pożytecznym. Wśród cyfrowych nomadów można wyróżnić wiele grup zawodowych, w tym w sposób szczególny mowa jest o:

– dziennikarzach,

– blogerach,

– grafikach,

– doradcach,

– specjalistach SEO,

– programistach,

Zmiana mentalna i technologiczna

Cyfrowy nomadyzm jest zjawiskiem, które może się rozwijać dzięki dwóm ważnym czynnikom. Mowa jest o zmianie podejścia oraz o postępie technologicznym i wykorzystywaniu coraz lepszych narzędzi pracy. Cyfrowy nomadyzm wymaga zmiany myślenia. Osiem godzin pracy to pewien rytuał, nawyk, ale rzeczywistość, która w przypadku cyfrowych nomadów nie jest realna. Kultura pracy sprowadza się do świadomości szans, jakie daje praca zdalna. Praca taka nie musi wiązać się bowiem z przebywaniem w jednym miejscu, z ciągłym kilkugodzinnym skupianiu się na wykonywanych czynnościach. Cyfrowy nomadyzm pozwala na znacznie większą swobodę.

Drugim istotnym i nieodłącznym elementem jest wykorzystanie nowoczesnej technologii. Mimo tego, że same komputery nie są niczym nowym, to jednakże technologia rozwoju przepływu danych, ich modyfikacji staje się coraz doskonalsza, stale ewoluuje. Bardzo dobrym na to przykładem może być zastosowanie Microsoft 365. To innowacyjne oprogramowanie, dzięki któremu zdalna współpraca pomiędzy osobami, pomiędzy zespołami pracowników nie tylko jest możliwa, ale znajduje się ona na bardzo wysokim poziomie. Tenże program daje możliwość jednoczesnego wykonywania tych samych obowiązków przez wielu ludzi jednego zespołu, którzy bynajmniej nie znajdują się w tym samym miejscu. Cyfrowy nomadyzm to dostępność do usług z poziomu przeglądarki, to subskrypcja usług, możliwość podjęcia współpracy w czasie rzeczywistym, możliwość efektywnej pracy zdalnej, korzystanie z szybkiej chmury, backup skierowany do najważniejszych plików, możliwość integracji wewnątrz systemu, konkretne wsparcie dla sztucznej inteligencji. Wszystkie licencje znajdują się w jednym miejscu, a poza tym również należy wskazać na taki element, jakim jest pełne bezpieczeństwo. Tym samym cyfrowy nomadyzm to przyszłość i spora szansa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *