IT

Rodzaje programów komputerowych ze względu na pełnione funkcje

Istnieje bardzo wiele różnych programów komputerowych, które pełnią zróżnicowane funkcje. Ich przydatność jest zróżnicowana, ale każdy z istniejących programów ma ściśle określone przeznaczenie. Jeśli mielibyśmy pokrótce sklasyfikować programy komputerowe ze względu na pełnione przez nie funkcje, to można by wyróżnić dziewięć różnorodnych grup:

  • edytory/procesory tekstu,
  • programy obliczeniowe/ kalkulacyjne,
  • programy graficzne,
  • programy służące do gromadzenia danych,
  • języki programowania,
  • programy komunikacyjne,
  • programy edukacyjne,
  • programy specjalistyczne,
  • programy antywirusowe.

Programy tekstowe

Programy te zwykle posiadają wbudowany edytor graf. Dzięki temu istnieje w nich możliwość wstawiania zewnętrznej grafiki. Wśród tych programów można wskazać na Wordpad, Word, Works czy też AmiPro.

Programy obliczeniowe

Inaczej ujmując są to arkusze kalkulacyjne z wbudowanymi elementami bazodanowymi. Między innymi można tu mówić o graficznej opcji prezentacji danych.

Programy graficzne

To aplikacje, dzięki którym można zarówno tworzyć jak i edytować grafikę. W tej grupie odrębnym elementem są programy służące do wykonywania techniki graficznej oraz profesjonalnej reklamy graficznej.

Programy do gromadzenia danych

Nie jest to nic innego jak określone bazy danych. Można dzięki nim wprowadzać dane, szukać różnego rodzaju informacji, tworzyć raporty. Przykład to między innymi Oracle, FoxPro oraz baza pakietu Office.

Języki programowania

Wyróżniamy języki programowania niższego i wyższego rzędu. Tutaj można tworzyć nowe aplikacje lub modyfikować istniejące. Tutaj zaliczymy Basic, Pascal, czy też programy wyższego rzędu jak Delhi oraz Visual Basic.

Programy komunikacyjne

Jak sama nazwa wskazuje, są to programy do wzajemnego komunikowania się w sieciach lokalnych oraz sieciach globalnych. Jako przykład tych programów można podać komunikator Gadu-Gadu, NetMeeting oraz Netscape.

Programy edukacyjne

Zasadniczo ich rolą jest wspomaganie danego procesu dydaktycznego. W tej grupie wyróżnimy gry edukacyjne, encyklopedie multimedialne czy też testy.

Programy specjalistyczne

Tutaj sama nazwa wskazuje na programy stworzone i przeznaczone do bardzo ściśle określonych celów. Między innymi można wymienić w tej grupie programy bankowe, finansowe, administracyjne, itp.

Programy antywirusowe

Bardzo istotna część programów komputerowych, które zwłaszcza w dobie współczesnej nabierają szczególnego znaczenia. Oprócz samych typowych programów antywirusowych, w tej kategorii należy również ująć firewall, czyli popularną zaporę ogniową. Programy te sprawdzają czy w danych plikach, w różnych elementach systemu i oprogramowania komputera nie znalazły się jakieś wirusy oraz inne złośliwe programy. W odniesieniu do tych programów warto stawiać na sprawdzone na rynku marki jak Norton, Kaspersky czy też Panda. Nie można także zapomnieć o wspomnianym powyżej elemencie, jakim jest dobrej jakości firewall.

Polecamy artykuł: Bezpieczeństwo przy pracy zdalnej – jak się nie dać wirusom komputerowym?

W każdej z grup programów komputerowych znaleźć można coś, co czyni sam komputer urządzeniem bardzo przydatnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *