Programy

Podział i rodzaje programów komputerowych

Współczesny świat w dużej mierze opiera się o programy komputerowe. Tak naprawdę w tym względzie mamy do czynienia z ciągłym zaawansowaniem procesu informatyzacji, a tym samym od komputerów oraz od programów komputerowych zależeć będzie coraz więcej. Nie sposób wymienić w jednym miejscu wszystkich dostępnych programów komputerowych. Nie sposób także sklasyfikować je pod każdym możliwym względem. Jednakże na pewno można programy komputerowe podzielić z uwagi na pełnione przez nie funkcje. Jest to najbardziej podstawowy podział i najbardziej przydatny dla użytkownika. Tutaj zatem można wskazać na:

  • programy obliczeniowe oraz kalkulacyjne
  • programy graficzne
  • programy do redagowania tekstu
  • programy do gromadzenia danych
  • programy edukacyjne
  • języki programowania
  • programy komunikacyjne
  • programy antywirusowe w tym firewall
  • programy specjalistyczne

Programy obliczeniowe i kalkulacyjne

Są to programy zwane także arkuszami kalkulacyjnymi. Dzięki nim można swobodnie prowadzić różnego rodzaju zestawienia w sposób automatyczny. Tutaj można mówić o pewnych elementach bazodanowych. Programy te przedstawiają uzyskane dane w formie graficznej, dzięki czemu możemy mówić o większej przejrzystości i czytelności danych.

Programy graficzne

Dzięki tym programom można nie tylko dowolnie tworzyć grafikę, ale jednocześnie też można dokonywać różnorodnej modyfikacji. Można tutaj mówić także o możliwości obróbki oraz wydruków obrazów graficznych, zdjęć, itp. W tym miejscu można również wskazać na specjalną grupę programów służących wykonywaniu projektów technicznych oraz służących reklamie.

Programy do redagowania tekstów

Tutaj mowa jest o edytorach tekstów, które nazywane są także procesorami tekstów.  Mają one w sobie wbudowany procesor graficzny, dzięki czemu możliwa jest do wstawienia zewnętrzna grafika.

Programy do gromadzenia danych

Inaczej rzecz ujmując mamy do czynienia z bazami danych. To programy, które służą do wprowadzania i gromadzenia danych, do wyszukiwania różnych informacji oraz do sporządzania potrzebnych raportów.

Programy edukacyjne

Tutaj wskażemy na różnego rodzaju programy, których celem jest edukowanie, a więc pomoc w nauce. Takie programy są stosowane zarówno przez osoby uczące jak i przez uczniów.

Języki programowania

Są to specjalistyczne programowe, dzięki którym można tworzyć własne aplikacje oraz można również dokonywać modyfikacji aplikacji, które już istnieją.

Programy komunikacyjne

Są to programy, które inaczej nazywane są komunikatorami. Podstawowym ich zadaniem jest wymiana informacji pomiędzy użytkownikami zarówno w sieciach lokalnych jak i w sieciach globalnych.

Programy antywirusowe oraz firewall

Programy zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem, przed spamem, przed próbami wyłudzenia informacji oraz innymi zagrożeniami w sieci. Coś niezbędnego w każdym urządzeniu. Programy dostępne są w wersjach bezpłatnych oraz w wersjach płatnych.

Programy specjalne

Inaczej rzecz ujmując programy branżowe, tworzone na potrzeby danej osoby, firmy, a więc nie są one powszechnie stosowane.

 

Polecamy również: Microsoft 365, czyli jak ułatwić sobie pracę zdalną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *