Bezpieczeństwo

FOMO – zagrożenie płynące z sieci

Mówiąc o zagrożeniach płynących z sieci, w głównej mierze wskazujemy na działania cyberprzestępców, na próby wyłudzenia pieniędzy, informacji czy też na wirusy komputerowe. Faktycznie są to bardzo poważne zagrożenia, których należy mieć świadomość i przed którymi należy się skutecznie chronić. Jednakże tak naprawdę katalog różnorodnych zagrożeń mających związek z aktywnością człowieka w sieci jest znacznie szerszy. Dlatego też warto mieć pełną świadomość tego, jakie są owe zagrożenia. Między innymi należy wskazać na takie zjawisko, jakim jest FOMO.

Czym jest FOMO?

Samo słowo stanowi skrót od angielskich słów fear of missing out. W szczegółach chodzi o to, że FOMO jest strachem, jest panicznym strachem przed brakiem dostępu do informacji, jest strachem przed tym, że coś nas ominie. Zasadniczo FOMO nie jest klasyfikowana jako jednostka chorobowa, aczkolwiek specjaliści od ludzkiego zdrowia wskazują na owo zjawisko jako na bardzo poważne zagrożenie dla współczesnego człowieka. FOMO to paniczny strach przed pominięciem jakichkolwiek informacji, co ma bezpośrednie przełożenie na to, że użytkownik urządzenia sprawdza je niemalże co chwilę. Owo zjawisko oraz ów strach wynika również z tego, że tak naprawdę żyjemy w świecie zdominowanym przez internet, a sieć zarzuca nas mnóstwem różnego rodzaju informacji. Przede wszystkim negatywnych, ale nie tylko takich.

Uzależnienie od dostępu do informacji

FOMO jest zjawiskiem, które można określić mianem pewnego rodzaju uzależnienia od dostępu do informacji. Tym samym dana osoba nie mająca w danej chwili dostępu do internetu jest nerwowa, nie potrafi skupić się na codziennych czynnościach. Dlatego takiego panicznego strachu przed pominięciem jakichś informacji nie należy bagatelizować. FOMO jest zjawiskiem, z którym zasadniczo można skutecznie walczyć. W jaki sposób? Na pewno istnieją pewne aplikacje, dzięki którym można mieć większą świadomość tego, co się dzieje. Między innymi takie aplikacje mogą wskazywać na to, ile razy w ciągu dnia dana osoba odświeża daną stronę. Jeśli jest to liczba około 500 lub też nawet 1000, to tak naprawdę pojawia się pewien poważny problem. FOMO to jedno z niebezpiecznych zjawisk, które jest związane z zagrożeniem płynącym z sieci. Zarówno w odniesieniu do różnego rodzaju zagrożeń płynących z sieci, w tym również FOMO, mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jest przez wiele osób bagatelizowane.

I to jest główny problem, który powoduje, że z pewnymi zjawiskami nie walczymy. Oczywiście tym najpoważniejszym nie jest nic innego jak właśnie próby włamań do urządzenia przez hakerów, najpoważniejszym zagrożeniem są wirusy, które potrafią napsuć sporo krwi człowiekowi. Na pewno jednak należy mieć na uwadze także i innego rodzaju zagrożenia w sieci, których tak naprawdę mamy coraz większą ilość. Bagatelizowanie tego i innego rodzaju zagrożeń płynących z sieci jest tak naprawdę największym problemem, na który tutaj musimy wskazać, z którego należy zdać sobie sprawę. FOMO to jedno z tych zagrożeń, z którym de facto można dosyć łatwo sobie poradzić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *