Ciekawostki

Jak kontrolować pracę zdalną pracownika?

Praca zdalna jest tym rodzajem pracy, który w dobie współczesnej zyskał bardzo mocno na znaczeniu. Konieczność społecznego izolowania się spowodowała, że mamy obecnie do czynienia z próbami poszukiwania takich form pracy, które są możliwe do wykonywania w formie zdalnej. Praca w domu, czyli inaczej mówiąc home office, jest oczywiście wymagająca. Istnieje bowiem realna pokusa, aby łączyć pracę z domowymi przyjemnościami czy też różnymi domowymi czynnościami. Tym samym istnieje realne zagrożenie, iż praca zdalna nie będzie efektywnie wykonywana, że nie będzie wykonywana właściwie. W takich sytuacjach bardzo ważnym elementem jest to, aby zaistniała odpowiednia mobilizacja do tego, aby skupić się tylko i wyłącznie na swojej pracy w oznaczonych godzinach.

Kontrola pracy pracownika

Jeśli dany pracownik pracuje w siedzibie firmy, to oczywiście kontrola jego poczynań nie jest trudna, ponieważ tenże pracownik przez cały czas jest w firmie. Jednakże jeśli wykonuje on pracę w formie zdalnej w swoim domu, to owa kontrola będzie znacznie bardziej utrudniona, aczkolwiek nie będzie to niemożliwe. Z jednej strony powstaje pytanie o to czy taka kontrola jest czymś koniecznym? Oczywiście pracownik, który jest kontrolowany, może nie czuć się w pełni swobodnie. Z drugiej strony jednak taka kontrola, istnienie pewnych narzędzi do sprawowania takiej kontroli może być i jest w pewnym stopniu mobilizujące, aby w efekcie skupić się na swojej pracy i nie poddawać różnego rodzaju rozpraszaczom.

Narzędzia kontroli pracy zdalnej pracowników

Jeśli mamy do czynienia z pracą stacjonarną, to bardzo często w użyciu są specjalne rejestratory czasu pracy. Jednakże w odniesieniu do home office również mamy do czynienia z takimi możliwościami. Odpowiednie aplikacje do tego celu można w zasadzie podzielić na dwa rodzaje. Mowa jest o wersjach płatnych, które są bardziej rozbudowane w swojej funkcjonalności oraz o wersjach bezpłatnych, dzięki którym także można skutecznie kontrolować pracę wykonywaną przez daną osobę. W przypadku niektórych aplikacji można mówić o pewnej kompatybilności z:

  • stopniem realizacji poszczególnych zadań
  • kontrolowaniem pracy pracownika w czasie rzeczywistym
  • komunikatorem
  • innymi narzędziami

Jeśli mowa jest o kontrolowaniu czasu pracy pracownika, jeśli mowa jest o kontrolowaniu efektywności wykonywanych obowiązków pracowniczych, to oczywiście nie jest to obligatoryjne i konieczne. W niektórych przypadkach jest to dosyć słuszne podejście, ale niektórzy pracownicy są na tyle obowiązkowi i solidni, iż żadna kontrola nad ich poczynaniami nie jest potrzebna. Do tego zagadnienia należy zatem podejść w sposób indywidualny. Faktem jest na pewno to, że na rynku mamy do czynienia z powszechnością programów, dzięki którym pełna kontrola home office jest możliwa do zrealizowania. Są to narzędzia o bardzo dużym stopniu skuteczności i są one zasadniczo dosyć powszechnie wykorzystywane przez współczesne przedsiębiorstwa, przez bardzo wielu współczesnych pracodawców.

Polecamy również: Praca zdalna na wyjeździe, czyli jak Polacy obchodzą lockdown

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *