Ciekawostki

Intranet

Zasadniczo każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, czym jest Internet. Korzystamy z niego niemalże codziennie i jest on oczywiście nam bardzo przydatny. W tym miejscu jednakże mowa będzie o nieco innym pojęciu, jakim jest Intranet. Nazwa bardzo podobna, a jednak jest to coś odmiennego. Czym zatem jest ów Intranet i do czego może nam on posłużyć? Najprościej mówiąc wskażemy na Intranet jako na niepubliczną sieć telekomunikacyjną. Dostęp do danej sieci Intranetowej nie jest powszechny, ale jest przeznaczony dla określonej grupy użytkowników.

Jak uzyskać dostęp do sieci?

Jak uzyskać dostęp do sieci? Dostęp do owej sieci może być pozyskiwany za pomocą określonych punktów dostępu, które są usytuowane w ramach jednej struktury organizacyjnej tudzież w ramach jednej organizacji. Jeśli zamontujemy serwer, dzięki któremu możliwe będzie korzystanie (w ramach sieci LAN) z określonych usług to możemy przekazać do nich dostęp dla określonej grupy pracowników. Mowa jest zasadniczo o pracownikach danej firmy, organizacji, o ściśle określonej grupie osób. Mowa jest o takich usługach jak dostępność do pewnych stron internetowych, do pewnej poczty elektronicznej. Tym samym można powiedzieć, że Intranet jest niemalże tym samym, czym jest Internet. Różnica polega na tym, że dostęp do Intranetu jest przeznaczony dla wąskiej grupy użytkowników. W przeszłości Intranet był pojęciem odnoszącym się do zamkniętych sieci wewnętrznych w firmach. Dzisiaj jest to pojęcie nieco szersze, ponieważ dotyczy ono możliwości dostępu do zasobów Intranetowych dla osób z zewnątrz. Jednym z powodów takich możliwości jest na pewno to, że w dobie współczesnej mamy do czynienia ze znacznie lepszymi zabezpieczeniami sieci Intranet. Jeśli wrócimy jeszcze do początków Intranetu, można powiedzieć, że były one traktowane jako swoiste biuletyny informacyjne. Tym samym zastępowały papierowe biuletyny dla pracowników danej firmy. Współcześnie rola Intranetu jest znacznie szersza.

Doskonały wybór

Między innymi jako doskonały przykład można podać fakt, iż sieć intranetowa jest bardzo często wykorzystywana dając pracownikom danej firmy szeroki dostęp do systemów ulokowanych w innych sieciach lokalnych. Ogólnie rzecz ujmując Intranet jest elementem pozwalającym na łatwe korzystanie z bardzo wielu różnych elementów. Mowa jest między innymi o wspomnianych wcześniej biuletynach informacyjnych, o różnych systemach obsługi klienta, systemach CRM, o dostępie do systemów pracy grupowej czy też o systemach wymiany danych dla różnych działów w danym przedsiębiorstwie. Może być to dział finansowy, dział księgowości czy też dział kadr lub dział magazynowy. Nie bez przyczyny zatem pojęcie Intranet jest zbliżone do pojęcia Internet. W obu przypadkach bowiem mowa jest o dostępie do tych samych narzędzi, do tych samych elementów, ale w okrojonym zakresie, dla wybranej grupy osób. Intranet jest elementem, który jest poddawany ciągłemu rozwojowi, ponieważ istnieje dosyć spore zapotrzebowanie na ten element. Coraz szersza grupa firm, organizacji korzysta z tego narzędzia, jakim jest właśnie sieć intranetowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *